Bine ați venit! Welcome! Huānyíng!
Bucharest Beijing

Exchange Rates

 

CEEC-CHINA (16+1)

One Belt One Road

Scurta Prezentare

descarcă document PDF…

IDENTITATE


CCIRC s-a înființat la data de 22 septembrie 1999, la inițiativa comercianților români, pentru o durată nedeterminată;

CCIRC este organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică și de utilitate publică recunoscută în conformitate cu prevederile legii;

CCIRC este cameră de comerț bilaterală și funcționează în conformitate cu prevederile Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și Statutului CCIRC;

 

 

 

 

 

 

 

MISIUNE


CCIRC s-a constituit cu scopul de a contribui activ și determinant la promovarea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale ale României cu R.P. Chineză.

CCIRC are misiunea strategică de a se constitui în principalul partener de dialog în dezbaterea publică și instituțională asupra problemelor de natură economică și comercială aflate pe agenda cooperării bilaterale dintre România și R.P. Chineză.

 

CERTIFICĂRI


CCIRC este organizație certificată ISO 9001 privind respectarea cerințelor de management al calității.
CCIRC este organizație certificată RS8000 privind responsabilitatea socială și a impacturilur sociale și etice ale activităților desfășurate.
CCIRC deține drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv asupra bazei de date) privin logo-urile, sloganurile, mărcile și toate celelalte materiale indicate.
CCIRC este înregistrată în Registrul unic al transparenței și intereselor (RUTI), în conformitate cu reglementările interne și practicile comunitare în domeniu;
CCIRC deține număr EORI (număr unic în Uniunea Europeană) în vederea utilizării acestuia la operaţiunile vamale.
CCIRC este operator de date cu caracter personal, în condițiile dispozițiilor Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

 

SEDIUL CENTRAL AL CCIRC


Sediul CCIRC se află în clădirea centrului de afaceri CCIR la adresa:

Bd. Octavian Goga, nr. 2, Aripa B, Etajul 6, Sectorul 3, București

 

BIROURILE ȘI SPAȚIILE DE LUCRU DIN SEDIUL CCIRC


 

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE


 • Colaborarea cu instituţiile, asociațiile şi entităţile economice în vederea susținerii inițiativelor comune care au ca scop promovarea proiectelor sau relaţiilor bilaterale și reprezentarea corespunzătoare a României la evenimentele economice şi comerciale care au loc în R.P.Chineză;
 • Asigurarea unui dialog constant cu misiunile diplomatice şi instituţiile consulare ale celor două state, din România şi R.P.Chineză, pentru promovarea oportunităţilor de colaborare economică şi comercială bilaterală, precum şi pentru informarea reciprocă și eficientă asupra activităților economice cu caracter bilateral ale companiior membre şi ale mediului de afaceri;
 • Stimularea şi susţinerea dialogurilor dintre oficialităţi, în vederea adoptării unor poziţii comune sau susţinerii reciproce în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale din care fac parte cele două state;
 • Susţinerea demersurilor unităţilor administrativ-teritoriale din România pentru încheierea de parteneriate care își propun atragerea de investiţii necesare dezvoltării economice a localităţilor şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor;
 • Promovarea de politici publice în domeniile care formează scopul şi obiectivele camerei bilaterale și participarea la dezbateri publice sau campanii de advocacy pentru promovarea obiectivelor sale;
 • Exprimarea de opinii avizate şi oferirea de soluţii la problematica inclusă în agenda cooperării bilaterale dintre cele două ţări şi asigurarea de expertiză sau consultanţă specifică, pentru membrii săi sau pentru membrii comunităţii de afaceri care desfăşoară proiecte economice şi comerciale cu caracter bilateral;

 

REPREZENTARE ȘI PROMOVARE COMPANII


 • Reprezentarea şi susţinerea intereselor generale ale membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri cu activităţi economice şi comerciale bilaterale, în raport cu instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniile cooperării bilaterale dintre cele două ţări, precum şi în faţa instituţiilor şi a organismelor internaţionale din care face parte;
 • Promovarea societăţilor, brandurilor, produselor şi a tehnologiei româneşti în R.P.Chineză și încurajarea exporturilor românești în vederea echilibrării balanţei economice şi comerciale dintre cele două ţări;
 • Promovarea oportunităţilor de afaceri şi investiţii, precum şi a facilităţilor sau avantajelor pe care le oferă România prin poziţia sa geostrategică şi prin legislaţia care stimulează atragerea investițiilor străine;
 • Încurajarea proiectelor comune în domeniul cercetării ştiinţifice, al schimburilor de tehnologii avansate şi promovarea colaborărilor educaţionale între instituţiile de învăţământ cu profil de afaceri şi economic din România şi R.P. Chineză.

ACȚIUNI SPECIFICE


 • Organizează participarea reprezentanților camerei bilaterale sau a membrilor săi la forumuri de afaceri, târguri sau expoziții, precum și la alte evenimente, proprii sau realizate în parteneriat, în România, R.P. Chineză sau în alte țări ale lumii;
 • Inițiază sau participă la misiunile economice organizate de statul român în R.P. Chineză și primește în România delegațiile chineze oficiale, precum şi  delegațiile sau reprezentanţii autorităților sau companiilor chineze, la solicitarea acestora;
 • Participă cu reprezentanți în cadrul comisiilor, consiliilor și comitetelor de lucru cu atribuții în domeniile cooperării bilaterale, constituite de autoritătile și instituțiile publice sau de alte organizații din România și R.P. Chineză și oferă acestora expertiză de specialitate;
 • Organizează evenimente și activități specifice camerei bilaterale pentru îndeplinirea scopului, misiunii și obiectivelor sale, precum și activități de suport, consultanță și servicii dedicate promovării și dezvoltării proiectelor de cooperare bilaterală ale companiilor membre sau ale altor entități economice;
 • Facilitează acordarea de burse de studiu pentru studenții români sau chinezi în cadrul unor instituții de învăţământ superior cu profil economic sau de afaceri din România și R.P. Chineză;
 • Alcătuiește topul anual al comercianților care desfășoară activități economice și comerciale bilaterale în România sau R.P. Chineză și acordă distincții sau premii.