Bine ați venit! Welcome! Huānyíng!
Bucharest Beijing

Exchange Rates

 

CEEC-CHINA (16+1)

One Belt One Road

Beneficii și facilități pentru companiile chineze

 

descarca document PDF…

BENEFICII ȘI FACILITĂȚI
ACORDATE MEMBRILOR CCIRC
COMPANII CHINEZE DIN ROMÂNIA

Nr crt BENEFICII ȘI FACILITĂȚI
Reprezentare și relații publice
1 Susține și reprezintă interesele generale ale companiei în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și în fața organismelor și organizațiilor naționale din care face parte camera bilaterală;
2 Facilitează participarea reprezentanților companiei la evenimentele camerei bilaterale, proprii sau organizate în parteneriat, precum și la evenimentele sau activitățile la care aceasta este invitată să participe, în România, cu scopul dezvoltării relațiilor publice și comerciale ale companiei;
3 Facilitează accesul și participarea companiei la târguri, expoziții și alte asemenea evenimente economice și comerciale care au loc în România sau în UE;
Suport de afaceri
4 Identifică și verifică potențialii parteneri de afaceri ai companiei din România (analize juridice, financiare și de bonitate);
5 Prezintă companiei proiecte sau oportunități de afaceri comunicate camerei bilaterale de către companiile românești sau de alte entități publice sau private din România, care pot fi considerate ca fiind de interes pentru aceasta;
6 Prezintă proiectele sau oportunitățile de afaceri ale companiei, potențialilor parteneri de afaceri români sau colaboratorilor camerei bilaterale din România;
7 Organizează întâlniri de tip B2B pentru reprezentanții companiei cu companii sau entități economice și comerciale din România;
8 Acordă companiei, în condiții contractuale, consultanță de afaceri, juridică și financiară, precum și alte servicii specifice dezvoltării proiectelor bilaterale;
9 Acordă asistență de specialitate la negocierile reprezentanților companiei cu entități economice și comerciale din România;
10 Facilitează contactele companiei cu parteneri din România pentru derularea în condiții de siguranță și calitate a operațiunilor specifice activităților comerciale de import – export pe piața europeană;
11 Organizează sau facilitează înscrierea și participarea reprezentanților sau personalului companiei la seminarii de prezentare a mediului de afaceri și legislației economice și comerciale din România și UE și la cursuri de perfecționare a negocierii și comunicării specifice relațiilor bilaterale cu parteneri români, precum și de învățare a limbii române;
12 Listează pe platforma de business a camerei bilaterale, în cadrul sistemelor de cooperare inter-membri M2M și networking cu partenerii din România oportunitățiile de afaceri sau propunerile de proiecte ale companiei;
13 Asigură accesul companiei la serviciile de logistică contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de marfă (terestru, naval și aerian), inspecție și control al produselor importate sau exportate, comisionari vamali s.a.;
14 Asigură accesul companiei la serviciile de asistență turistică și călătorii de afaceri contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de persoane, rezervări servicii hoteliere, rent-a-car, ghizi însoțitori s.a.;
Informare și documentare
15 Asigură accesul companiei la baza de date, studiile documentare, documentele de analiză, evaluări și statistici elaborate de camera bilaterală, referitoare la evoluția economică și socială din România;
16 Furnizează informații cu privire la mediul de afaceri, politicile de concurență și practicile de proprietate intelectuală din România și UE;
17 Transmite companiei informații actualizate privind cadrul legislativ cu incidență asupra mediului de afaceri și investițional din România și UE;
18 Informează compania cu privire la facilitățile și avantajele oferite de România pentru investițiile străine realizate pe teritoriul său;
19 Acordă companiei informații privind identificarea și atragerea surselor de finanțare pentru proiectele de afaceri ale acestora din România și UE;
20 Informează compania cu privire la formalitățile, normele și procedurile privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale în România;
21 Informează compania despre oportunitățile de participare a reprezentanților companiei la diverse forme de training sau la accesarea de burse de studii în România;
Imagine și promovare
22 Acordă dreptul de a utiliza logo-ul camerei bilaterale pe documentele și materialele de imagine și promovare ale companiei;
23 Acordă distincții și titluri onorifice companiei sau reprezentanților acesteia, pentru activitatea, proiectele sau parteneriatele economice și comerciale cu caracter bilateral;