Bine ați venit! Welcome! Huānyíng!
Bucharest Beijing

Exchange Rates

 

CEEC-CHINA (16+1)

One Belt One Road

Beneficii și facilități pentru companiile românești

 

descarca document PDF…

BENEFICII ȘI FACILITĂȚI
ACORDATE MEMBRILOR CCIRC
COMPANII ROMÂNEȘTI

Nr crt BENEFICII ȘI FACILITĂȚI
Implicare strategica
1 Promovează serviciile sau produsele companiei, inclusiv ofertele speciale ale acesteia către membrii camerei bilaterale, direct sau prin intermediului sistemului M2M;
Reprezentare și relații publice
2 Susține și reprezintă interesele generale ale companiei în relația cu instituțiile administrației publice centrale și locale, precum și în fața organismelor și organizațiilor naționale din care face parte camera bilaterală;
3 Facilitează participarea reprezentanților companiei la evenimentele camerei bilaterale, proprii sau organizate în parteneriat, precum și la evenimentele sau activitățile la care aceasta este invitată să participe, în România sau în R.P. Chineză, cu scopul dezvoltării relațiilor publice și comerciale ale companiei;
4 Facilitează accesul și participarea companiei la târguri, expoziții și alte asemenea evenimente economice și comerciale care au loc în România sau R.P. Chineză;
Suport de afaceri
5 Identifică și verifică potențialii parteneri de afaceri ai companiei din R.P. Chineză (analize juridice, financiare și de bonitate);
6 Prezintă companiei proiecte sau oportunități de afaceri comunicate camerei bilaterale de către companiile chineze sau de partenerii săi din R.P. Chineză, care pot fi considerate ca fiind de interes pentru aceasta;
7 Prezintă proiectele sau oportunitățile de afaceri ale companiei, potențialilor parteneri de afaceri chinezi sau colaboratorilor camerei bilaterale din R.P. Chineză;
8 Organizează întâlniri de tip B2B pentru reprezentanții companiei cu companii sau entități economice și comerciale din R.P. Chineză;
9 Acordă companiei, în condiții contractuale, consultanță de afaceri, juridică și financiară, precum și alte servicii specifice dezvoltării proiectelor bilaterale;
10 Acordă asistență de specialitate la negocierile reprezentanților companiei cu entități economice și comerciale din R.P. Chineză;
11 Facilitează contactele companiei cu parteneri din România sau R.P. Chineză pentru derularea în condiții de siguranță și calitate a operațiunilor specifice activităților comerciale de import – export;
12 Organizează sau facilitează înscrierea și participarea reprezentanților sau personalului companiei la seminarii de prezentare a mediului de afaceri și legislatiei economice și comerciale din R.P. Chineză și la cursuri de perfecționare a negocierii și comunicării specifice relațiilor bilaterale cu parteneri chinezi, precum și la cursuri de învățare a limbii chineze;
13 Listează pe platforma de business a camerei bilaterale, în cadrul sistemelor de cooperare inter-membri M2M și networking cu partenerii din România și R.P. Chineză oportunitățiile de afaceri sau propunerile de proiecte ale companiei;
14 Asigură accesul companiei la serviciile de logistică contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de marfă (terestru, naval și aerian), inspecție și control al produselor importate sau exportate, comisionari vamali s.a.;
15 Asigură accesul companiei la serviciile de asistență turistică și călătorii de afaceri contractate de camera bilaterală cu partenerii săi, la tarife preferențiale: transport intern și internațional de persoane, rezervări servicii hoteliere, rent-a-car, ghizi însoțitori s.a.;
 Informare și documentare
16 Asigură accesul companiei la baza de date, studiile documentare, documentele de analiză, evaluari și statistici elaborate de camera bilaterală, referitoare la evoluția economică și socială din R.P. Chineză;
17 Furnizează informații cu privire la mediul de afaceri, politicile de concurență și practicile de proprietate intelectuală din R.P. Chineză;
18 Transmite companiei informații actualizate privind cadrul legislativ cu incidență asupra mediului de afaceri și investițional din R.P. Chineză;
19 Acordă companiei informații privind identificarea și atragerea surselor de finanțare pentru proiectele de afaceri ale acestora din R.P. Chineză;
20 Informează compania cu privire la formalitățile, normele și procedurile privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților comerciale în R.P. Chineză;
21 Informează compania despre oportunitățile de participare a reprezentanților companiei la diverse forme de training sau la accesarea de burse de studii în R.P. Chineză;
 Imagine și promovare
22 Acordă dreptul de a utiliza logo-ul camerei bilaterale pe documentele și materialele de imagine și promovare ale companiei;
23 Acordă distincții și titluri onorifice companiei sau reprezentanților acesteia, pentru activitatea, proiectele sau parteneriatele economice și comerciale cu caracter bilateral;