MEMBRI DE ONOARE

Personalităților marcante din România și R.P. Chineză, oameni de afaceri, sinologi, diplomați, cadre didactice și universitare, oameni de ştiinţă și cercetători, specialişti în economie şi legislaţie comercială, precum și alte persoane, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre România și R.P. Chineză le pot fi acordate calitatea de Membru de onoare al CCIRC. Calitatea este atribuită de Colegiul Național de Conducere.

Atestarea apartenenței la CCIRC a unei societăți comerciale se face prin emiterea către aceasta a unui Certificat de membru și a unei Legitimații pentru persoana mandatată să o reprezinte. Calitatea de membru de onoare, se atestă prin acordarea unor Certificate specifice.