Membrii au urmatoarele drepturi:

  1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi în organismele de lucru ale CCIRC, prin reprezentanții lor mandatați;
  2. să participe la activitățile și evenimentele organizate de CCIRC;
  3. să beneficieze de sprijinul şi promovarea CCIRC pentru activităţile lor cu caracter economic și comercial;
  4. să fie reprezentați de CCIRC, la cerere, în raporturile lor cu autorităţile și instituțiile publice din ţara şi din R.P. Chineză;
  5. să fie informați permanent cu privire la activitatea CCIRC.