Calitatea de membru al CCIRC se solicitată prin completarea, semnarea și depunerea unui Contract-Adeziune însoțit de un Mandat de reprezentare, la sediul sucursalei/filialei CCIRC din raza teritorială în care solicitantul își are sediul social sau punctul de lucru.

Calitatea de membru al CCIRC se dobândește după contrasemnarea Contractului-Adeziune de către reprezentantul oficial al filialei/sucursalei CCIRC și după achitarea cotizației de membru CCIRC pentru anul în curs. Neîndeplinirea acestor condiții determină respingerea solicitării de aderare la CCIRC.

Contractul-Adeziune și Mandatul de reprezentare, documente în exemplare originale, precum și o copie a Certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a membrului CCIRC și a dovezii de plată  a cotizației CCIRC pe anul în curs sunt transmise Secretarului General al CCIRC pentru înscrierea respectivului membru în Registrul național al membrilor CCIRC. O copie a documentelor se pastrează în arhiva sucursalei/filialei CCIRC.