Camera de Comerț și Industrie România-China (CCIRC) este o organizație autonomă, neguvernamentală, apolitică, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică și de utilitate publică recunoscută în conformitate cu prevederile legii.

CCIRC s-a înființat la data de 22.09.1999, la inițiativa comercianților români, pentru o durată nedeterminată.

CCIRC este cameră de comerț bilaterală și funcționează în conformitate prevederile Legii camerelor de comerț din România nr. 335/2007, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și Statutului CCIRC.

CCIRC s-a constituit cu scopul de a contribui activ și determinant la promovarea și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale ale României cu R.P. Chineză.

CCIRC are misiunea strategică de a se constitui în principalul partener de dialog în dezbaterea publică și instituțională asupra problemelor de natură economică și comercială aflate pe agenda cooperării bilaterale dintre România și R.P. Chineză.

Pentru mai multe detalii descărcați și consultați documentele de mai jos: